มุมของสลิงที่ต่างกัน ทำให้ประสิทธิภาพในการยกของสลิงต่างกัน

จากภาพ เป็นการประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักของสลิง ที่จะแตกต่างออกไปตามองศาของสลิงกับระดับพื้น เราจะเห็นได้ว่ายิ่งสลิงกางออกมาก (มุมภายในระหว่างสลิงกับพื้นเป็นมุมต่ำ) เท่าไร ความสามารถในการรับน้ำหนักของสลิงก็จะลดลง

มุม 90 องศา สลิงจะรับน้ำหนักได้เต็มความสามารถ 100%
มุม 60 องศา สลิงจะรับน้ำหนักได้ 86.5% ( สลิง 1 ตัน จะรับน้ำหนักได้ 865 กิโลกรัม )
……
มุม 10 องศา สลิงจะรับน้ำหนักได้เพียง 17.25% เท่านั้น (สลิง 1 ตันจะรับน้ำหนักได้เพียง 172 .5 ก.ก.)

ในงานยกของหนัก มีหลายคนที่ไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องนี้ คิดว่าสลิงไม่ว่าจะเปลี่ยนมุม หรือเปลี่ยนวิธีการผูกสลิง ก็ยังรับน้ำหนักได้เต็มความสามารถ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด และสามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้ ในกรณีที่เกิดการขาดของสลิงระหว่างการยกของหนัก