ทฤษฏีการเกิดอุบัติเหตุ สวิส ชีส โมเดล

การที่เหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีปัจจัยหลายอย่างมาประกอบกัน

สวิส ชีส โมเดล เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่อธิบายการเกิดอุบัติเหตุให้เห็นว่า การเกิดอุบัติเหตุมาจากความผิดพลาดหลายอย่างรวมกัน

โดยเปรียบเทียบก้อนชิสแต่ละก้อนเสมือนกับเครื่องป้องกันอุบัติเหตุ เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ,กฏระเบียบความปลอดภัย เป็นต้น

ส่วนรูบนก้อนชีส ก็เปรียบเสมือนความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น

ลูกศรสีแดง คือ อันตรายที่เกิดขึ้น

ดังนั้นอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีอันตรายเกิดขึ้น พร้อมๆกับที่มีความผิดพลาดต่างๆเกิดขึ้นพร้อมกัน

เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ ขอยกตัวอย่างดังนี้

ในสถานประกอบการแห่งหนึ่งมีการทำงานบนที่สูง และมีมาตรการในการป้องกันอุปกรณ์ร่วงหล่นใส่ศีรษะคนข้างล่าง ดังนี้

1. ขณะมีการทำงานข้างบน จะกั้นบริเวณไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆเข้าไปในพื้นที่ด้านล่าง

2. ผู้ที่ทำงานด้านบน ผูกมัดอุปกรณ์ป้องกันการร่วงหล่น

3. มีกฏระเบียบให้คนที่ทำงานทุกคนสวมหมวกนิรภัยป้องกัน

การป้องกันอุบัติเหตุ 3 ข้อข้างต้น เปรียบเสมือนแผ่นชีสตามทฤษฎีด้านบนนั่นเอง

ส่วนสิ่งของหล่นใส่ศีรษะก็คืออันตรายที่จะเกิดขึ้นในที่นี้เราให้เป็น อุปกรณ์หล่นใส่ศีรษะ ซึ่งก็คือลูกศรสีแดงในภาพ

อุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้น ถ้าไม่มีความบกพร่องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสามอย่าง (รูโหว่บนชีส ที่ตรงกัน)

จะเห็นได้ว่า ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสามอย่างก็จะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

จากทฤษฏีนี้ แปลว่า ยิ่งมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุมากเท่าไร อุบัติเหตุก็มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆ เพราะการที่จะผิดพลาดพร้อมกัน ย่อมเป็นไปได้ยาก