แบบอบรม ความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้าน

อุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานโดยใช้นั่งร้าน ส่วนมากมักจะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการตกจากที่สูง หรือการพังทลายของนั่งร้าน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำงานกับนั่งร้านทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตั้งนั่งร้าน ผู้ตรวจสภาพนั่งร้าน หรือ ผู้ปฏิบัติงานบนนั่งร้าน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนั่งร้านและปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัดเสมอ

วันนี้ผมไปเจอไฟล์ power point สำหรับอบรมเรื่องนั่งร้าน มีทั้งหมด 25 หน้า ท่านไหนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปให้งานได้ที่
>> ความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้าน

ยังไงก็ขอขอบคุณเจ้าของไฟล์มา ณ ที่นี้ด้วยละกันนะครับ

จริงๆแล้วผมมีไฟล์อบรมเรื่องนั่งร้านอีกไฟล์หนึ่ง ที่ทำขึ้นมาเอง เพื่อใช้อบรมผู้ทำงานติดตั้งนั่งร้านในโครงการก่อสร้าง จะเน้นรายละเอียดเรื่องเทคนิคมากกว่าไฟล์อบรมการใช้งานนั่งร้าน แต่ไฟล์ดังกล่าวอยู่ในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง

ยังไงถ้ามีโอกาสจะนำมาลงให้ดาวน์โหลดนะครับ