มุมของสลิงที่ต่างกัน ทำให้ประสิทธิภาพในการยกของสลิงต่างกัน

จากภาพ เป็นการประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักของสลิง ที่จะแตกต่างออกไปตามองศาของสลิงกับระดับพื้น เราจะเห็นได้ว่ายิ่งสลิงกางออกมาก (มุมภายในระหว่างสลิงกับพื้นเป็นมุมต่ำ) เท่าไร ความสามารถในการรับน้ำหนักของสลิงก็จะลดลง มุม 90 องศา สลิงจะรับน้ำหนักได้เต็มความสามารถ 100% มุม 60 องศา สลิงจะรับน้ำหนักได้ 86.5% ( สลิง 1

Read more

ประเภทการผูกสลิง ในงานยกของหนัก

1.การผูกสลิงเส้นเดียว ตามแนวดิ่ง (single vertical hitch) การผูกสลิงด้วยวิธีนี้ จะทำให้สลิงรับน้ำหนักได้เต็มความสามารถ เช่น สลิง 1 ตัน ก็สามารถใช้ยกของ 1 ตัน ได้ หากใช้วิธีการผูกสลิงแบบนี้ ( ดูสภาพสลิงด้วย ต้องไม่ชำรุด )

Read more