Safety Management : การบริหารงานด้านความปลอดภัย

OHSAS 18000 คืออะไร

OHSAS 18000 คือ ระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  ที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ ซึ่ง OHSAS 18000 จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 18001 และ 18002 OHSAS 18001 เป็นการประเมินผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย …

PDCA กับ OHSAS 18001

OHSAS 18001 ใช้เครื่องมือการจัดการที่เรียกว่าวงจร PDCA PDCA เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ช่วยให้องค์กร สร้าง ดำเนินการ และรักษา นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บนพื้นฐานของความเป็นผู้นำในการจัดการระดับสูง และความมุ่งมั่นที่มีต่อระบบการจัดการความปลอดภัย PDCA ประกอบไปด้วย Plan กำหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการอันจำเป็นที่จะต้องก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ นโยบาย OH&S ขององค์กร Do…

สร้างพฤติกรรมความปลอดภัย ลด near miss ยับยั้งอุบัติเหตุ

3000-300-29-1 ไม่ใช่ตัวเลขใบ้หวยงวดหน้าจากอาจารย์ดัง แต่นี่คือรูปแบบสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ถูกบันทึกไว้ ซึ่งพบว่า ในทุก ๆ 3000 ครั้งที่มนุษย์มีพฤติกรรมไม่ปลอดภัย จะก่อให้เกิดเหตุการณ์เฉียดอันตราย 300 ครั้ง ในทุก ๆ เหตุการณ์เฉียดอันตราย 300 ครั้ง จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 29 ครั้ง และในอุบัติเหตุ…

Ford Pinto Memo : เมื่อชีวิตสำคัญน้อยกว่าค่าใช้จ่ายของบริษัท

เรามักจะได้ยินข่าวการเรียกรถยนต์กลับคืนเสมอทั้งจากค่ายรถญี่ปุ่น ยุโรป หรืออเมริกาก็ตาม เมื่อพบว่ามีข้อบกพร่องบางประการเกิดขึ้นกับรถยนต์แต่ละรุ่น นั่นเป็นเพราะว่าค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ในปัจจุบันต่างได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตว่า ชีวิตมนุษย์ไม่อาจทดแทนได้ด้วยเงิน ซึ่งนับได้ว่าเป็นความรับผิดชอบที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการเรียกรถกลับคืนมาปรับปรุงซ่อมแซมมากมายก็ตาม ในอดีตมีบทเรียนของผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจเลือกต้นทุนโดยคำนึงถึงการเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด แทนที่จะเลือกความปลอดภัยของผู้ใช้รถ เรารู้จักเรื่องนี้กันในชื่อที่เรียกว่า บันทึกของฟอร์ด พินโต (Ford Pinto Memo) ford pinto memo…

วิธีคัดเลือกพนักงานขับรถโดยคำนึงถึงความปลอดภัย

พนักงานขับรถถือเป็นลูกจ้างที่บริษัทจะต้องให้ความใส่ใจในการป้องกันอุบัติเหตุเฉกเช่นเ้ดียวกับพนักงานทั่วไป ถึงแม้ว่าพนักงานขับรถบางคนอาจจะใช้เวลาทำงานส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกบริษัทก็ตาม แต่ต้องไม่ลืมว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาทำงานถึงแม้จะเป็นนอกสถานที่ บริษัทก็ยังต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับรถ เราจึงนำรายละเอียดวิธีการคัดเลือกพนักงานขับรถโดยคำนึงถึงความปลอดภัยมาเสนอให้ทุกคนได้รับทราบ คัดเลือกคนขับรถ 1. ตรวจสอบประวัติการขับรถ คนขับรถของบริษัทควรมีประวัติการขับขี่ที่สะอาด หากพบว่ามีการทำผิดกฏจราจรเป็นประจำ ก็ไม่สมควรปล่อยให้ขับรถบริษัท 2. กำหนดคุณสมบัติของพนักงานขับรถในเอกสารแสดงรายละเอียดการทำงานให้ชัดเจนรวมถึงในเอกสารรับสมัครงาน เรื่องนี้อาจจะเกี่ยวโยงกับการทำงานในอนาคตได้ ซึ่งหาากคุณไม่ระบุข้อกำหนดต่าง ๆ แล้วมาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงภายหลัง อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายทางกฏหมาย 3.…

การสนทนาความปลอดภัย (SAFETY TALK)

การสนทนาความปลอดภัย เป็นขั้นตอนหนึ่งของขั้นตอนอีกหลาย ๆ ขั้นตอนของกระบวนการความปลอดภัยที่ทุกบริษัทจะต้องยึดถือและทำกิจกรรมดังกล่าวให้ต่อเนื่องเพื่อเกิดผลโดยตรงกับพนักงานและโรงงานการจะดำเนินการให้การสนทนาความปลอดภัยเป็นไปด้วยดีได้นั้น จะต้องอาศัยบุคลากรผู้นำที่มีประสบการณ์มีความรู้ความชำนาญ พร้อมมีวิธีการที่ชาญฉลาดเพื่อชักจูงแนะนำให้กับผู้ร่วมประชุมให้เห็นภาพและจุดประสงค์ของการสนทนาได้อย่างชัดเจน ทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกขั้นตอนของงานในแต่ละวัน ผู้บริหารของแต่ละบริษัทควรที่จะเห็นความจำเป็น ความสำคัญให้มีการดำเนินกิจกรรมนี้และควรจะมีการปรับปรุงและแนะนำสำหรับผู้ที่จะทำการ กล่าวนำ “การสนทนาความปลอดภัย” ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหากดำเนินการอย่างเหมาะสมจะทำให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ เป็นการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็ว กระตุ้นให้เกิดความคิดกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์ เป็นการสอนงานและขั้นตอนการทำงาน เพิ่มแรงกระตุ้นในการทำงานอย่างปลอดภัย ช่วยสร้างบรรยากาศในการติดต่อสื่อสารและความร่วมมือ ทำให้ดีที่สุดให้ตรงประเด็นแล้วจะเกิดประโยชน์…

5p สำหรับการสนทนาความปลอดภัย

1. การเตรียมตัว (PREPARATION) P.ตัวที่ 1 คนที่พูดได้ดีโดยไม่ต้องเตรียมตัวนั้นคงไม่มีในโลกหรือหายากมาก HAVEN’S SAKE กล่าวว่าอยู่รอจนนาทีสุดท้ายที่คุณกำลังจะไปยืนอยู่หน้ากลุ่มลูกน้องของคุณเพื่อทำ SAFETY TALK และพูดว่า “ในวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันดีล่ะ?” มันไม่ยุติธรรมกับลูกน้องของคุณและบริษัทของคุณ และไม่ยุติธรรมกับตัวคุณด้วย ซึ่งวิธีการเตรียมตัวก่อนทำ SAFETY TALK มีดังนี้ Ø…