1. หากผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ให้ผู้ป่วยนั่งเอนตัวไปด้านหลัง ควรหนุนศรีษะ เข่า และไหล่ ด้วยหมอนเล็กๆ

2. ปลอบโยนให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย

3. ตะโกนขอความช่วยเหลือ และให้ผู้ช่วยเหลืออีกคน โทรศัพท์เรียกรถพยาบาล โดยให้แจ้งว่าผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจวาย

4. คลายเสื้อผ้าที่คอ หน้าอก และเอว ออก

5. คลำดูชีพจรและการหายใจ

6. หากผู้ป่วยหมดสติ ให้จัดผู้ป่วยอยู่ในท่าพัก ประเมินการหายใจและคลำชีพจรบ่อยๆึ

7. หากผู้ป่วยหยุดหายใจ ให้ ผายปอดแบบปากต่อปาก

8.  หากหัวใจหยุดทำงานให้ นวดหัวใจ บริเวณทรวงอก

9. เมื่อรถพยาบาลมาถึง รีบนำส่งโรงพยาบาล

By Max