ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อบางท่าน กล่าวว่า ตอนนี้หลายคนเชื่อข้อมูลที่ได้รับจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออย่างมาก ที่บอกว่าการล้างมือจะช่วยป้องกันการติดเชื้อ H1N1

มีหลายคนที่พยายามอย่างมากในการรณรงค์เรื่องการล้างมือ แน่นอนที่การล้างมือไม่ได้มีผลเสียหรืออันตรายใดๆ แต่การคิดว่าแค่การล้างมือจะสามารถป้องกันH1N1 ได้ เป็นความผิดผิดพลาดอย่างร้านแรง

อย่าเข้าใจผิดเด็ดขาดว่าการล้างมือจะป้องกันคุณเองจากไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ได้สมบูรณ์แบบ : ศาสตราจารย์ Arnold Monto แห่ง มหาวิทยาลัย มิชิแกน กล่าว

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ต้องเน้นถึงวิธีการอื่นในการป้องกันโรค เช่น การใช้วัคซีนป้องกัน ซึ่งเป็นวิธีที่ดีกว่า การที่จะพูดถึงวิธีการล้างมือเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ปกครองหลายท่านที่ทราบว่าลูกไม่สบาย แต่ก็ยังส่งไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนตามปกติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง

ถ้าเด็กป่วยควรจะให้เด็กอยู่ที่บ้าน หรือถ้าคุณป่วย ก็ไม่ควรไปทำงาน…

ซึ่งมาตราการต่างๆที่จะนำมาควบคุมการแพร่กระจายของ H1N1 ควรมีมากกว่าการล้างมือเพียงอย่างเดียว

ที่มา : www.cnn.com

By Max