ในประเทศสหรัฐอเมริกา คนขับรถที่อ้วนมีแนวโน้มจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนมากกว่าคนขับรถที่มีน้ำหนักตัวปกติ ทั้งนี้เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยได้นั่นเอง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุในอเมริกา ด้วยจำนวนผู้โดยสารที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเกือบ 200,000 คน พบว่าชาวอเมริกันที่มีน้ำหนักตัวปกติจะคาดเข็มขัดนิรภัยมากกว่าคนอ้วน 66 เปอร์เซ็นต์

คนอ้วนเสี่ยงรถชน

ดอกเตอร์ Dietrich Jehle (รองประธานการแพทย์ฉุกเฉินของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก) กล่าวว่า “รถทุกคันควรจะถูกออกแบบให้การคาดเข็มขัดนิรภัยสะดวกกว่าเดิม ถึงแม้ว่าผู้โดยสารจะอ้วนก็ตาม”

“เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะเพิ่มอัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยในกลุ่มคนอ้วน เพราะเป็นวิธีซึ่งดีที่สุดในการป้องกันอุบัติเหตุบนถนน”

“มาตรฐานความปลอดภัยที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ กำหนดไว้เมื่อช่วงทศวรรษ 1960 (ซึ่งเวลานั้นคนอเมริกันยังไม่อ้วนมาก) คือ เข็มขัดนิรภัยนรถต้องรองรับครอบคลุมถึงผู้ที่มีน้ำหนักตัว 215 ปอนด์ แต่บริษัทผู้ผลิตรถหลายรายก็มักจะสร้างไว้เกินกว่ามาตรฐาน ถึงกระนั้นคนอ้วนก็ยังรู้สึกอึดอัดกับการคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่ดี”

Jehle ยังเล่าต่อว่า “จากการวิจัยเมื่อไม่นานมานี้พบว่าผู้เป็นโรคอ้วนจะเสียชีวิตจากจากอุบัติเหตุรถชนมากกว่าคนทั่วไป 56 % และเข็มขัดนิรภัยสามารถลดการเสียชีวิตจากรถชนได้ถึง 45%”

เพื่อชี้ชัดว่าความอ้วนเชื่อมโยงกับการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ดอกเตอร์ Dietrich Jehle ได้สืบข้อมูลสถิติอุบัติเหตุย้อนหลังตั้งแต่ปี 2003 – 2009 และพบว่า ผู้ที่อ้วนมาก (ค่า bmi เกิน 40 ) จะสวมเข็มขัดนิรภัยน้อยกว่าผู้ที่อ้วนปานกลาง 23% ,สวมเข็มขัดนิรภัยน้อยกว่าผู้ที่อ้วนเล็กน้อย 39%

By Max