พนักงานขับรถถือเป็นลูกจ้างที่บริษัทจะต้องให้ความใส่ใจในการป้องกันอุบัติเหตุเฉกเช่นเ้ดียวกับพนักงานทั่วไป ถึงแม้ว่าพนักงานขับรถบางคนอาจจะใช้เวลาทำงานส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกบริษัทก็ตาม แต่ต้องไม่ลืมว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาทำงานถึงแม้จะเป็นนอกสถานที่ บริษัทก็ยังต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับรถ เราจึงนำรายละเอียดวิธีการคัดเลือกพนักงานขับรถโดยคำนึงถึงความปลอดภัยมาเสนอให้ทุกคนได้รับทราบ

คัดเลือกคนขับรถ

1. ตรวจสอบประวัติการขับรถ

คนขับรถของบริษัทควรมีประวัติการขับขี่ที่สะอาด หากพบว่ามีการทำผิดกฏจราจรเป็นประจำ ก็ไม่สมควรปล่อยให้ขับรถบริษัท

2. กำหนดคุณสมบัติของพนักงานขับรถในเอกสารแสดงรายละเอียดการทำงานให้ชัดเจนรวมถึงในเอกสารรับสมัครงาน เรื่องนี้อาจจะเกี่ยวโยงกับการทำงานในอนาคตได้ ซึ่งหาากคุณไม่ระบุข้อกำหนดต่าง ๆ แล้วมาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงภายหลัง อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายทางกฏหมาย

3. ตรวจสอบสารเสพติดเป็นประจำ โดยเฉพาะก่อนรับพนักงานเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ควรมีการเช็คให้ถี่ถ้วนตั้งแต่แรก

4. จัดทำนโยบายการขับขี่ที่ถูกต้องภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท แจ้งให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ขับรถรับทราบ ตัวอย่าง เช่น จำกัดความเร็วในการขับขี่ , การเปลี่ยนเลนกระทันหัน ,ฝ่าไฟแดง ,คาดเข็มขัดนิรภัย หรือใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเป็นต้น แม้ว่าเรื่องเหล่านี้จะมีบทลงโทษตามกฏหมายจราจรอยู่แล้ว แต่หากกำหนดบทลงโทษของบริษัทไว้ด้วยจะช่วยให้ผู้ขับรถอยู่ในระเบียบมากขึ้น

5. จัดคอร์สฝึกอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย ให้กับพนักงานขับรถ ถึงแม้ว่าเราจะตรวจสอบเรื่องของใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายแล้ว แต่นั่นก็อาจไม่เพียงพอสำหรับบางคน ที่จดจำกฏหมายจราจรบางส่วนไม่ได้แล้ว

สำหรับประเทศทางแถบยุโรปพนักงานขับรถขนส่งล้วนแล้วต้องผ่านการอบรมการขับขี่ในสถานการณ์พิเศษ เช่น หิมะตก ด้วยกันทั้งนั้น

By Max