งานก่อสร้าง

แบบห้องครัวไทยตกแต่งสวยงามแบบสมัยใหม่

การตกแต่งดีไซน์ภายในบ้านของผู้คนในแต่ละทวีปในโลก ล้วนมีลักษณะที่ต่างกันไป สำหรับประเทศไทย สิ่งที่เป็นจุดเด่นที่ทำให้ทราบว่าเป็นสไตล์ไทยแท้ คือ เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ และลวดลายเฉพาะตัว ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงสไตล์ห้องครัวไทย แต่ก่อนอื่นคงต้องขอย้อนไปในสมัยอดีตกันสักนิด เพื่อให้พอจะเข้าใจความเป็นมาของครัวไทยสมัยก่อน ในสมัยอดีตคนไทยมักนิยมสร้างห้องครัวไว้นอกบ้าน สาเหตุเป็นเพราะการหุงข้าวและทำกับข้าวต้องใช้เตาถ่านที่มีไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง นอกจากนั้นบ้านเรือนไทยก็เป็นบ้านไม้ที่ลุกติดไฟได้ง่ายอีกด้วย ดังนั้นการสร้างห้องครัวแยกออกจากบ้าน จึงเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ห้องครัวไทยในอดีตไม่ได้หรูหราอะไรมากนัก เพราะสร้างเป็นแค่เพิงพักกันแดดกันฝนขึ้นมาแบบง่าย ๆ เท่านั้น แต่เมื่อมาถึงยุคสมัยใหม่ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามา…

วงจรของงานด้านเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

งานด้านเครื่องจักรกลสามารถแบ่งออกเป็นประเภทของงานต่าง ๆได้ 6 ประเภทคือ การจัดหา การใช้ การบำรุงรักษา การจัดหาอะไหล่ การซ่อม และการจำหน่ายบัญชี งานแต่ละประเภทนี้มีส่วนสัมพันธ์กันและกันตามวงจรที่แสดงไว้ตามรูปที่ 14.1 เริ่มจากการจัดหาเครื่องจักรกลให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการด้านก่อสร้าง โดยการกำหนดรายละเอียดให้แน่ใจว่าจะได้รับเครื่องจักรกลที่มีคุณภาพดี และบริษัทผู้แทนจำหน่ายจะสามารถบริการได้ทั้งด้านซ่อมและอะไหล่หลังการขาย เมื่อมีเครื่องจักรกลแล้วก็ต้องนำเครื่องจักรกลไปใช้งานอย่างเต็มที่ โดยให้มีการจอดรองานน้อยที่สุด เพื่อให้การลงทุนได้ผลคุ้มค่า การใช้งานก็จะต้องมีพนักงานขับเครื่องจักรกล ที่มีความรู้และความรับผิดชอบ…

ลิฟต์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ลิฟต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างโดยทั่วไปจะเป็นงานก่อสร้างในอาคารสูงซึ่งเป็นลิฟต์ที่ใช้ในการส่งคนและวัสดุก่อสร้าง หรืออาจจะเป็นลิฟต์ที่ใช้เฉพาะส่งวัสดุเพียงอย่างเดียว เช่น ลิฟต์ที่ ใช้ในการขนส่งคอนกรีต เป็นต้น safety95 – 0018 ส่วนประกอบของลิฟต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างจะต้องมีโครงในแนวตั้งทำหน้าที่เป็นรางในแนวดิ่งบังคับให้ห้องส่งของหรือห้องโดยสารเลื่อนขึ้นลงในแนวของโครง โครงในแนวตั้งนี้จะยึดติดกับพื้นและจะยึดติดกับตัวอาคารที่ทำการก่อสร้างด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งแรง นอกจากโครงในแนวตั้งแล้วลิฟต์ก็จะต้องประกอบด้วยห้องโดยสารหรือห้องส่งของ โดยทั่วไปทำเป็นห้องสี่เหลี่ยมกั้นโดยรอบด้วยตะแกรงลวดตาข่ายมีประตูปิดเปิดซึ่งมีระบบล็อกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเปิดประตูในขณะลิฟต์เคลื่อนที่ โดยประตูจะเปิดได้เมื่อลิฟต์จอดสนิทเท่านั้น การยกห้องโดยสารหรือห้องส่งของขึ้นลงจะกระทำด้วยชุดกว้านที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าทำหน้าที่กว้านเคเบิลหรือลวดสลิงที่ใช้ยกห้องโดยสารหรือห้องส่งของ โดยชุดกว้านนี้จะมีระบบเบรกที่ใช้ในการหยุดลิฟต์ นอกจากนี้ก็จะมีตัวปลดเบรก ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ถ้าลิฟต์ค้างอยู่ตอนบนก็สามารถที่จะบังคับให้ลิฟต์เคลื่อนลงด้วยนํ้าหนักของตัวเองและจะมีเบรกฉุกเฉิน…

ปริมาณงานที่รถขุดตักแบบตักเข้าหาตัวรถสามารถทำได้

ปริมาณงานที่รถขุดตักแบบตักเข้าหาตัวเองสามารถทำได้จะขึ้นอยู่กับ 1. ความจุของบุ้งกี๋ (cycle load) หมายถึงปริมาตรของวัสดุที่บุ้งกี๋สามารถขุดตักได้ในแต่ละครั้ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของบุ้งกี๋ โดยจะคิดขนาดเมื่อวัสดุพูนอยู่และจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่จะทำการขุดตักด้วย ดังนั้น ความจุของบุ้งกี๋ (ปริมาตรที่ฟูขึ้นของวัสดุ) = ขนาดของบุ้งกี๋เมื่อวัสดุพูนอยู่ x สัมประสิทธิ์ของความจุ สำหรับสัมประสิทธิ์ของความจุจะมีรายละเอียดตามตารางที่ 8.1 2. เวลาที่ใช้ในหนึ่งรอบของการทำงาน (cycle…

ระบบบังคับเลี้ยวเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

เครื่องจักรกลงานก่อสร้างแบบที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง จะเคลื่อนตัวเองทั้งในการย้ายไปทำงานในที่อื่นและเคลื่อนตัวในขณะทำงาน แต่การย้ายไปทำงานในที่อื่นที่ไกลจากที่เดิมนั้น เครื่องจักรกลงานก่อสร้างบางประเภทจะไม่เหมาะในการเคลื่อนย้ายไปในระยะทางไกล จำเป็นจะต้องบรรทุกไปบนรถลากจูง สำหรับการเคลื่อนตัวเองนี้มิใช่ว่าจะเคลื่อนตัวเองไปในทางตรงโดยไม่ม การหยุดเลย แต่จะต้องมีการเลี้ยวไปตามทางมีการชะลอความเร็วลง และจำเป็นต้องมีการหยุด รวมทั้งการหยุดเพื่อเปลี่ยนจากการเดินหน้าเป็นถอยหลังด้วย ดังนั้นเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง แบบที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองทุกชนิดจึงจำเป็นจะต้องมีระบบบังคับเลี้ยวและระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว (steering system) ระบบบังคับเลี้ยวของเครื่องจักรกลงานก่อสร้างแบบที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวเครื่องจักรกล การเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่นี้ก็คือ การเปลี่ยนทิศทางไปทางขวาหรือเลี้ยวขวา หรือเปลี่ยนทิศทางไปทางซ้ายหรือเลี้ยวซ้าย…

เครื่องยนต์สำหรับเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

เครื่องจักรกลงานก่อสร้างในปัจจุบันส่วนมากจะเป็นเครื่องจักรกลประเภทเคลื่อนที่ด้วยตัวเองและทำงานโดยไม่ต้องใช้แรงคน  เพียงแต่ใช้คนเป็นผู้ควบคุมการทำงานเท่านั้น  เครื่องจักรกลดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีเครื่องต้นกำลังที่ทำหน้าที่ผลิตกำลังออกมาใช้งาน  ที่นิยมใช้ก็จะมีอยู่ 2 ประเภทคือ เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับเครื่องยนต์จะใช้กับเครื่องจักรกล ประเภทที่เคลื่อนที่ด้วยตัวเอง หรือเครื่องจักรกลประเภทที่นำไปใช้งานในที่ที่ไม่มีไฟฟ้า ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าจะใช้กับเครื่องจักรกลที่ไม่ต้องเคลื่อนที่ด้วยตัวเองและนำไปใช้งานที่ที่มีไฟฟ้า เช่น เทาเวอร์เครน เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องยนต์สำหรับเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง เนื่องจากเครื่องจักรกลงานก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักรกลงานดิน จะต้องทำงานในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทำงานหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน  เคลื่อนที่ไปบนพื้นที่ขรุขระหรือลาดเอียง อีกฺทั้งต้องทำงานภายใต้สภาวะของอากาศที่สกปรกเต็มไปด้วยฝุ่นละออง ดังนั้นเครื่องยนต์สำหรับเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง จึงต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ…