เหตุการณ์ไฟไหม้สามารถสร้างความสูญเสียได้อย่างมากมายมหาศาล ถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวกันได้เลยทีเดียว จากมหาเศรษฐีก็อาจกลายเป็นยาจกได้ในพริบตา ด้วยเหตุนี้เองในทุกประเทศจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานดับเพลิงจัดตั้งขึ้น เพื่อคอยช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด

ในยุคปัจจุบันนี้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีอุปกรณ์และเครื่องมือมากมายมาช่วยดับไฟไหม้ เช่น รถดับเพลิง ,ชุดผจญเพลิง เป็นต้น ภาพที่ทุกคนเห็นในปัจจุบันเช่นนี้ ทำให้หลายคนอาจจะคิดว่าทีมดับเพลิงเพิ่งจะมีการจัดตั้งมาไม่นานเท่าไรนัก แต่ความเป็นจริงแล้วประวัติศาสตร์ของทีมดับเพลิงมีมายาวนานมากแล้ว

ทีมดับเพลิงในลอนดอนในอดีต
( ภาพจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ใน ลอนดอน ปี ค.ศ. 1666)

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทีมแรกของโลก
ในยุคสมัยโรมัน ได้มีการจัดตั้งหน่วยกองพลที่รับผิดชอบการดับเพลิงโดยเฉพาะขึ้นมา นับได้ว่าเป็นทีมดับเพลิงทีมแรกของโลกเท่าที่มีการบันทึกในประวัติศาสตร์ โดยผู้จัดตั้งทีมดับเพลิงโรมันขึ้นมา คือ มาร์คัส ลิซิเนียส คราสซัส บุคคลที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยมากที่สุดของโรมัน

เนื่องจากในยุคนั้นการลำเลียงน้ำไม่ได้สะดวกเหมือนในยุคสมัยนี้ที่มีรถดับเพลิงและเครื่องอำนวยความสะดวกมากมาย ทีมดับเพลิงของคราสซัสจึงต้องใช้ชายหนุ่มที่แข็งแรงถึงประมาณ 500 คน ในการลำเลียงน้ำด้วยถังน้ำมาดับไฟ

อย่างไรก็ตามทีมดับเพลิงของคราสซัสก็ไม่ได้ทำด้วยจิตสาธารณะ เพราะทันทีที่ไฟไหม้และทีมดับเพลิงของคราสซัสไปถึง ก็จะต้องตกลงเรื่องราึคาค่าจ้างกันเสียก่อน ซึ่งถ้าไม่เป็นที่พอใจของคราสซัส เขาก็จะปล่อยให้บ้านเรือนหลังนั้นถูกเผาไปจนหมด

ในภายหลังช่วงราว ๆ คริสตศักราชที่ 6 ออกุสตัส จักรพรรดิ์โรมันได้นำแนวคิดของคราสซัสมาจัดตั้งทีมดับเพลิงขึ้นมา ซึ่งในช่วงเวลาปกติจะมีหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรา และเมื่อพบไฟไหม้ก็จะเข้าไปช่วยดับ โดยการลำเลียงน้ำจะใช้วิธีส่งน้ำใส่ถังต่อ ๆ กันไป

ความเป็นมาของทีมดับเพลิงในประเทศไทย
ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2057 – 2071 สมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยพระราชาธิราช ได้มีการจัดตั้งหมู่เวรยามรักษาการณ์ระวังภัย ซึ่งมีหน้าที่สอดส่องป้องกันผู้บุกรุกไม่ให้ก่อวินาศกรรม และวางเพลิงเผาเมือง

วิธีการเรียกระดมพลเมื่อพบเหตุไฟไหม้ จะใช้การตีกลองบนหอกลอง เพื่อแจ้งให้ทราบกันโดยทั่วว่าเกิดไฟไหม้

By Max