ท่อผ้าหนีไฟฉุกเฉิน หรือ Fire Escape Chute เป็นทางหนีไฟที่ติดตั้งในอาคารสูงเพื่อใช้สำหรับหนีไฟ จากด้านบนของอาคารลงมายังด้านล่างของอาคาร

ท่อผ้าหนีไฟ เหมาะกับอาคารที่มีทางเข้าออกจำกัด หรือ อาคารที่ไม่สามารถติดตั้งบันไดหนีไฟได้ และด้วยความสามารถในการลำเลียงคนลงมาจากอาคารด้านบนอย่างรวดเร็ว ท่อผ้าหนีไฟจึงเหมาะที่จะใช้งานในอาคารสูงที่มีผู้คนอยู่มากมาย เช่น โรงแรม มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น

ท่อผ้าหนีไฟจะทำมาจากผ้าที่มีความแข็งแรง แต่อ่อนตัว และมีคุณสมบัติในการป้องกันน้ำ ควัน และไฟ ซึ่งการใช้ท่อผ้าหนีไฟในการหนีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ จัดเป็นวิธีที่ปลอดภัยและรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ไม่สะดวกต่อการลงทางบันไดหนีไฟ

โดยทั่วไป ท่อผ้าหนีไฟจะใช้เป็นทางหลบภัยสำรอง หรือเสริม จากบันไดหนีไฟที่มีตามปกติอยู่แล้ว และใช้กันมากในยุโรป นอกจากใช้ในอาคารทั่วไปแล้ว ยังเหมาะสมในการใช้งานกับหอควบคุมต่างๆ เช่น หอควบคุมการเดินทางทางอากาศ หอควบคุมการสื่อสาร เพราหอบังคับการเหล่านี้ มักจะมีทางขึ้นลงทางเดียว

ท่อผ้าหนีไฟ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1. แบบติดตั้งถาวรในตำแหน่งเดียว (Fixed Rapid Escape Chute)
จะมีทั้งแบบทางเข้าทางเดียว ซึ่งมักติดตั้งอยู่ที่ชั้นบนสุดของอาคาร และ แบบทางเข้าหลายทางที่ในแต่ละชั้นของอาคาร

2. แบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Rapid Escape Chute)
สามารถยกเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ เมื่อติดตั้งจะมีความสูงน้อยกว่าท่อผ้าหนีไฟแบบติดตั้งถาวร คือ อยู่ที่ประมาณ 50-80 เมตร สามารถติดตั้งโดยจำนวนคน 2 คน

สำหรับการควบคุมความเร็วในการลงมาทางท่อผ้าหนีไฟฉุกเฉิน จะใช้แขนขาในการควบคุม ถ้ากางแขน กางขา ชนกับผนังของท่อผ้าหนีไฟก็จะไหลลงมาข้างล่างช้าๆ

ใช้งานท่อผ้าหนีไฟ

ใช้งานท่อผ้าหนีไฟ2

By Max