1.การผูกสลิงเส้นเดียว ตามแนวดิ่ง (single vertical hitch)

การผูกสลิงด้วยวิธีนี้ จะทำให้สลิงรับน้ำหนักได้เต็มความสามารถ เช่น สลิง 1 ตัน ก็สามารถใช้ยกของ 1 ตัน ได้ หากใช้วิธีการผูกสลิงแบบนี้ ( ดูสภาพสลิงด้วย ต้องไม่ชำรุด )

2. การผูกสลิงแบบบังเหียนม้า (ฺBridle Hitch) – ผมแปลตาม ดิกฯ ถูกผิดอย่างไร บอกด้วยครับ

ช่วยในเรื่องการยกของที่มีจุดศูนย์ถ่วงต่างกันออกไป ให้ยกของได้ศูนย์ถ่วงที่เหมาะสม การยกของโดยที่สลิงไม่ได้อยู่ในแนวดิ่งเช่นนี้ย่อมทำให้ความสามารถในการรับน้ำหนักของสลิงลดลง -ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย

3. การผูกสลิงแบบตะกร้า (ฺBasket Hitch)

การผูกสลิงแบบตระกร้า มีข้อดีตรงที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการรับน้ำหนักของสลิง 1 เส้นให้มากขึ้น และถ้าเป็นการผูกแบบพันรอบวัสดุ 1 รอบ (double wrap) ก็จะช่วยป้องกันการชิ้นงานร่วงหล่นได้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นท่อ หลายๆชิ้นในคราวเดียวกัน

4. การผูกสลิงแบบ Choker Hitch – Choker แปลว่า สร้อยคอ ที่สวมติดคอ

คุณสมบัติของสลิงแต่ละเส้นจะลดลง (ไม่ได้ 100%) กล่าวคือ สลิง 1 ตันก็จะรับน้ำหนักไม่ถึง 1 ตัน ควรพันรอบชิ้นงาน หากยกวัสดุที่มีลักษณะเป็นท่อ หลายๆชิ้น

By Max