มลพิษทางอากาศในที่ทำงานหมายความง่าย ๆ ถึงการมีอยู่ของวัตถุอันตรายภายในที่ทำงานซึ่งส่งผล
กระทบต่อผู้คนในขณะที่พวกเขาทำงาน มลพิษทางอากาศในที่ทำงานเป็นอันตรายอย่างมากเนื่องจากการสัมผัสกับมลพิษในที่ทำงานเป็นระยะเวลานานอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต และอาจทำให้คุณต้องสูญเสียเงินจำนวนมากถ้าพนักงานของคุณตัดสินใจฟ้องร้องขึ้นมา

ถึงแม้ว่ามลพิษทางอากาศมักจะเกี่ยวข้องกับงานกลางแจ้งเป็นส่วนใหญ่ แต่มลพิษทางอากาศก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงงานกลางแจ้งเท่านั้น ความจริงแล้ว คุณภาพของกาศของงานกลางแจ้งนั้นดีกว่าคุณภาพอากาศของงานในอาคารอย่างมีนัยสำคัญ เพราะลมที่อยู่ภายนอกสามารถหอบเอามลพิษออกไปได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่อากาศภายในอาคารไม่ค่อยถ่ายเท เนื่องจากไม่มีทางที่จะนำมลพิษออกไปด้านนอกได้หากไม่เปิดหน้าต่างทั้งหมดในอาคาร

คุณภาพอากาศของที่ทำงานภายในอาคารอาจถูกปนเปื้อนได้จากก๊าซหรือไอระเหยต่าง ๆ หรือฝุ่นในอากาศ แม้กระทั่งพนักงานที่เป็นหวัดก็สามารถเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายได้มากมายกับงานภายในอาคาร เพื่อลดโอกาสเกิดมลพิษทางอากาศในที่ทำงาน อาคารต่าง ๆ จึงถูกสร้างให้สามารถป้องกันไม่ให้อากาศผ่านเข้าออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดมลพิษทางอากาศภายในอาคาร

อาคารต่าง ๆ ยังถูกสร้างให้สามารถป้องกันอากาศผ่านเข้าออกให้ได้มากที่สุดเพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารได้ ซึ่งจะสามารถช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและทำให้เกิดมลพิษในอากาศน้อยลง การทำให้อากาศผ่านเข้าออกตัวอาคารได้น้อยที่สุดยังมีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้สารเคมีที่เป็นอันตรายรั่วไหลออกไปนอกอาคารอีกด้วย

เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศในที่ทำงานของคุณ คุณควรลงทุนกับระบบระบายอากาศสำหรับอาคารของคุณ เครื่องระบายอากาศที่มีขายตามท้องตลาด เช่น พัดลมดูดอากาศ อาจมีประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพอากาศในอาคารของคุณ

ยิ่งไปกว่านั้น คุณควรพยายามกีดกันสารพิษอันตรายให้อยู่ภายนอกตัวอาคารให้ได้มากที่สุดโดยการขอให้พนักงานปรุงอาหารมาจากบ้านถ้าหากในอาคารมีห้องครัว และใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายหรือน้ำหอมก่อนจะมาทำงานแทนที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นภายในอาคาร

ถ้าหากคุณยังไม่ได้เช่าอาคารสำนักงาน คุณควรมองหาพื้นที่ทำงานซึ่งมีการระบายอากาศที่ดี เพื่อที่อากาศที่ปนเปื้อนจะได้สามารถถ่ายเทออกไปข้างนอกอาคารได้โดยง่าย ถ้าคุณทำงานกลางแจ้งและต้องการป้องกันไม่ให้มลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อพนักงานของคุณ คุณควรให้พวกเขาใส่
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากป้องกันมลพิษ ขณะที่พวกเขาอยู่กลางแจ้ง

 

By Max