3000-300-29-1
ไม่ใช่ตัวเลขใบ้หวยงวดหน้าจากอาจารย์ดัง

แต่นี่คือรูปแบบสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ถูกบันทึกไว้ ซึ่งพบว่า

ในทุก ๆ 3000 ครั้งที่มนุษย์มีพฤติกรรมไม่ปลอดภัย จะก่อให้เกิดเหตุการณ์เฉียดอันตราย 300 ครั้ง

ในทุก ๆ เหตุการณ์เฉียดอันตราย 300 ครั้ง จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 29 ครั้ง

และในอุบัติเหตุ 29 ครั้ง จะมีอยู่ 1 ครั้งที่เป็นอุบัติเหตุรุนแรงมาก

จากโมเดลนี้ เราจะพบได้ว่า พฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในส่วนฐานราก ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอุบัติเหตุ

ฉะนั้นแล้วหากสามารถปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยให้กับทุกคน

ก็จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร

เป็นผลให้อุบัติเหตุไม่เกิดขึ้น

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ที่จะถึงนี้ เว็บไซต์ thaisafetywork.com ได้ร่วมกับบริษัท พอสสิเบิล แอตติจูด จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง BBS Behavior Based Safety) การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย ที่โรงแรมเซนต์ เจมส์ กรุงเทพ

ก็ขอเชิญชวนให้สถานประกอบการที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความปลอดภัย ส่งพนักงานเข้าร่วม ซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการฝ่าย ตลอดไปจนถึงผู้บริหารองค์กรที่ต้องการปลูกฝังความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน

แล้วเจอกันในงานสัมมนาครับ

ความปลอดภัยในการทำงานที่ควรอ่าน

By Max