ประเทศไหนทำมาก่อน

อุโมงค์เรือสตัด (the Stad Ship Tunnel) มีขนาดความสูง 45 เมตร และกว้าง 36 เมตร เส้นทางของอุโมงค์จะตัดผ่านสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นชั้นหินแข็ง ทั้งนี้เมื่อสร้างเสร็จจะสามารถรองรับการบรรทุกสินค้าได้16,000 ตัน

อุโมงค์น้ำเดินเรือ นอร์เวย์

เส้นทางของอุโมงค์เรือจะตัดตรงผ่านภูเขาแนวสันปันน้ำซึ่งกั้นระหว่างทะเลนอร์วีเจียนทางทิศเหนือและทะเลนอร์ธทางทิศใต้ โดยภูเขาดังกล่าวมีความสูงประมาณ 645 เมตร

ภูเขาเจาะทำอุโมงค์เรือ

ประเทศนอร์เวย์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการก่อสร้างอุโมงค์อยู่แล้ว โดยอุโมงค์ถนนที่ยาวที่สุดในโลก ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์

ทางด้านวิธีในการก่อสร้างอุโมงค์เรือ จะใช้การระเบิดและเจาะชั้นหินเข้าไป และจะสร้างทำนบกั้นน้ำทะเลระห่างก่อสร้าง โดยเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะปล่อยน้ำให้ไหลผ่าน ซึ่งความสูงของระดับน้ำในอุโมงค์จะอยู่ที่ 12 เมตร ลึกเพียงพอที่เรือจะแล่นผ่าน

อุโมงค์เรือ นอร์เวย์

ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจสร้างอุโมงค์แห่งนี้ ไม่ใช่ความรวดเร็วในการเดินเรือ แต่เป็นเรื่องของความปลอดภัย โดยอุโมงค์จะช่วยให้เรือทุกลำไม่ต้องแล่นผ่านชายฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์ซึ่งมีสภาพอากาศเลวร้าย ได้รับการบันทึกสถิติว่ามีลมแรงมากเป็นประจำและเกิดพายุบ่อยครั้ง โดยนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา เกิดอุบัติเหตุมาแล้ว 46 ครั้ง และเหตุการณ์เสี่ยงอันตรายอีกมากครั้ง มีผู้เสียชีวิตกว่า 33 คน

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณการอยู่ที่ 1.7 ล้านโครน (£193 million) หรือประมาณ 8 พันล้านบาท

By Max