เครื่องแต่งกายป้องกันอันตราย

การป้องกันอันตรายของช่างเชื่อมที่สำคัญคือ การเพิ่มความต้านทานในตัวผู้เชื่อมต่อ วงจรเชื่อม ชุดแต่งกายต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนด คือ มีคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ดี เครื่องแต่งกายที่ใช้ประกอบด้วยถุงมือหนัง ต้องไม่มีหมุดยํ้าโลหะ ไม่มีรู ไม่เปียกชื้นขณะมีเหงื่อ รองเท้าต้องมีคุณสมบัติการเป็นฉนวน มีสภาพมั่นคง เครื่องแต่งกายอื่น เช่น เสื้อหนังและปลอกแขน ต้องมีคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ดี ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นตัวนำ เสื้อผ้าที่ใช้ต้องสะอาด เสื้อผ้าที่มีเหงื่อจะเป็นตัวนำที่ดี เนื่องจากเหงื่อมีเกลือ ดังนั้นจึงควรทำความสะอาดด้วยการซักบ่อย ๆ

safety110 – 0004

หน้ากากเชอม

หน้ากากเชื่อมเพื่อป้องกันแสงและรังสีจาก ประกายไฟ มี 2 อย่าง คือ

หน้ากากมือถือ
หน้ากากสวมศีรษะ
รังสีจากพลังงานความร้อนในการเชื่อมไม่ว่าจากเปลวหรือประกายอาร์ก เป็นรังสีอินฟราเรดและอัลตราไวโอเลต การป้องกันสายตาคือ ทำให้รังสีเจือจางโดยใช้ม่านบังของกระจกสีที่มีความเข้มเกรดต่าง ๆ สามารถเลือก

เพื่อใช้งานกับความร้อนจากอาร์กระดับต่าง ๆ แสงลุกโพลงของประกายอาร์กทำให้ช่างเชื่อมตามัวไม่สามารถมองเห็นแนว เพราะแสงจ้าทำให้ความสามารถในการมองลดลงไป

safety110 – 0005

เอี๊ยมกันไฟ

เอี๊ยมกันไฟทำจากหนังสำหรับสวมป้องกันความร้อน รังสี และสะเก็ดไฟ จำเป็นอย่างยิ่ง มื่อเชื่อมท่าเหนือศีรษะ

ถุงมือเชื่อม

ถุงมือเชื่อมทำจากหนังหรือวัสดุทนไฟ ใช้ป้องกันความร้อนและรังสีที่จะเป็นอันตรายต่อผิวหนังและป้องกันไฟดูดขณะเปลี่ยนลวดได้ด้วย

แปรงลวด

แปรงลวดใช้ทำความสะอาดรอยเชื่อมหรือชิ้นงาน ตัวแปรงเป็นไม้ ตัวลวดเป็นลวดสปริง

ค้อนเคาะสแล็ก

ค้อนเคาะสแล็กใช้สำหรับเคาะสแล็กที่คลุมแนวเชื่อมอยู่และทำความสะอาดรอยเชื่อม

คีมจับงานร้อน

คีมจับงานร้อนใช้สำหรับจับพลิกชิ้นงานขณะร้อนเพื่อที่จะทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วขึ้น

สายไฟเชื่อมไฟฟ้า

สายไฟเชื่อมและสายดินต้องมีขนาดหน้าตัดและความยาวเหมาะสม ทำด้วยทองแดงเส้นใยไหม สายอ่อนพันเป็นเกลียว ม้วนงอได้ง่าย มีฉนวนหุ้มอย่างดี จับยึดกับคีมจับลวดเชื่อมแน่น ถ้าสายไฟเชื่อมมีรอยต่อหลวมจะสูญเสีย พลังงาน ทำให้สายไฟเชื่อมร้อน เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย สายไฟเชื่อมประกอบเข้ากับคีมจับลวด เชื่อมด้วยสกรูขันแน่นเป็นอย่างดี ส่วนปลายสายไฟเชื่อมอีกด้านหนึ่งต่อกับหางปลา

By Max