แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกท่าน เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการทำงาน จะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการลดการเกิดอุบัติเหตุ หรือผ่อนความรุนแรงของอุบัติเหตุจากหนักให้เป็นเบา

ข้อมูลในแบบทดสอบโดยส่วนใหญ่จะอ้างอิงมาจากกฎหมายของประเทศไทย

เช่น

– กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551
– กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
– มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โปรดอ่าน ก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ

  • เริ่มทำการทดสอบ โดยกดที่ปุ่ม “เริ่มทำแบบทดสอบ” ด้านล่าง
  • คุณมีเวลา 3 นาที ในการตอบคำถามทั้ง 15 ข้อ ไม่มีตัวช่วยใด ๆ ทั้งสิ้น
  • เมื่อเลือกคำตอบแล้ว ให้กดที่ปุ่ม “คำถามข้อต่อไป” เพื่อทำแบบทดสอบในข้อถัดไป
  • เมื่อ ตอบคำถามจนครบทุกข้อแล้ว หากคุณได้คะแนนมากเป็นที่พอใจ สามารถบันทึกสถิติในระบบได้ โดยใส่ชื่อ อีเมล์ และข้อมูลกันสแปม ที่ช่อง Captcha (อีเมล์จะไม่ถูกแสดงให้ผู้อื่นเห็น)
  • กด  restart เพื่อทำข้อสอบใหม่
  • ท่านที่ต้องการทราบเฉลยคำตอบ เมื่อเราพัฒนาระบบเสร็จ จะเปิดให้ลงอีเมล์ขอเฉลย ทางเว็บบอร์ด

สถิติคะแนน เรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดในขณะนี้

By Max