อุบัติเหตุในที่ทำงานเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง และถึงแม้ว่าพนักงานอาจเป็นคนที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบบางส่วนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่หลายครั้งก็มักจะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีส่วนต่อเหตุการณ์นั้นเช่นเดียวกัน ถ้าหากสถานที่ทำงานของคุณมีอุบัติเหตุที่ต้องได้รับการตรวจสอบ นี่คือห้าขั้นตอนที่สามารถใช้ตรวจสอบอุบัติเหตุได้

  1. ตอบสนองทันที

เวลาที่คุณใช้ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในยามที่เกิดอุบัติเหตุในที่ทำงาน และในบางกรณี มันอาจสร้างความแตกต่างระหว่างความเป็นกับความตายได้เลยทีเดียว สิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกคือการโทรหาหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินหรือรถพยาบาลเพื่อให้พวกเขามาจัดการกับผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คุณควรแจ้งพนักงานที่เกี่ยวข้องหรือสมาชิกครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยหากสามารถทำได้ การป้องกันการปลอมแปลงหลักฐาน รวมถึงการปกป้องพนักงานของคุณจากอันตรายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน

  1. รวบรวมข้อมูล

ก่อนที่จะเริ่มการตรวจสอบ คุณจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การพูดคุยกับพยานผู้เห็นเหตุการณ์ให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญ ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มลืมรายละเอียดหรือหลักฐานต่าง ๆ หลังจากได้รับคำให้การจากพยานผู้เห็นเหตุการณ์แล้ว คุณต้องแน่ใจว่าพวกเขาได้เซ็นรับรองคำให้การของตัวเอง คุณจะได้มีเอกสารอย่างเป็นทางการที่บันทึกว่าพวกเขาเห็นอะไร

  1. ทำความสะอาดจุดเกิดเหตุ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานและทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการทำงาน นั่นจะส่งผลต่อค่าใช้จ่าย ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องทำความสะอาดสถานที่เกิดเหตุเพื่อให้งานเดินหน้าต่อได้ทันทีเมื่อคุณเชื่อว่าคุณได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการแล้ว

  1. วิเคราะห์ข้อมูลที่มี

เมื่อคุณรวบรวมคำให้การจากพนักงานผู้เห็นเหตุการณ์ได้เพียงพอแล้ว คุณควรเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในมือ หนึ่งในแนวทางที่ดีในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการจัดหมวดหมู่ข้อมูลของเหตุการณ์เป็นสองหมวด หมวดแรกคือรายละเอียดลำดับเหตุการณ์ของอุบัติเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นบาง ในขณะที่อีกหมวดควรเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักเหตุผลเพื่อดูว่าปัจจัยแต่ละอย่างมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร การทำเช่นนี้จะทำให้คุณสามารถระบุสาเหตุของอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น

  1. เขียนรายงาน

เมื่อคุณทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณควรเขียนรายงานผลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณค้นพบ และรายงานนี้ควรใส่คำแนะนำในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกเข้าไปด้วย

By Max