Safety Knowledge : ความรู้ด้านความปลอดภัย จำแนกตามลักษณะงาน

SLAM เทคนิค ช่วยลดอุบัติเหตุ

SLAM เทคนิค เป็นวิธีการที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติงาน ระลึกถึงความปลอดภัยทุกครั้ง ที่จะลงมือทำงาน ซึ่งหากเราสามารถปลูกฝังแนวคิดนี้ให้พนักงานปฏิบัติเป็นนิสัยอยู่เสมอก็จะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ slam technique SLAM เทคนิค คือ อะไร คำว่า SLAM มาจากการรวมตัวของอักษรย่อ ดังนี้ S มาจาก Stop แปลว่า…

ประวัติความเป็นมาของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

เหตุการณ์ไฟไหม้สามารถสร้างความสูญเสียได้อย่างมากมายมหาศาล ถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวกันได้เลยทีเดียว จากมหาเศรษฐีก็อาจกลายเป็นยาจกได้ในพริบตา ด้วยเหตุนี้เองในทุกประเทศจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานดับเพลิงจัดตั้งขึ้น เพื่อคอยช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด ในยุคปัจจุบันนี้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีอุปกรณ์และเครื่องมือมากมายมาช่วยดับไฟไหม้ เช่น รถดับเพลิง ,ชุดผจญเพลิง เป็นต้น ภาพที่ทุกคนเห็นในปัจจุบันเช่นนี้ ทำให้หลายคนอาจจะคิดว่าทีมดับเพลิงเพิ่งจะมีการจัดตั้งมาไม่นานเท่าไรนัก แต่ความเป็นจริงแล้วประวัติศาสตร์ของทีมดับเพลิงมีมายาวนานมากแล้ว ทีมดับเพลิงในลอนดอนในอดีต ( ภาพจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ใน ลอนดอน ปี…

แนวทางใหม่ของการบริหารความปลอดภัย

การควบคุมความสูญเสียแนวทางใหม่ของการบริหารความปลอดภัย มาตรการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ที่นักวิชาการความปลอดภัยมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีมาตรการหนึ่งคือ “หลักการ 3E” อันได้แก่ Engineering, Education และ Enforcement ที่กล่าวถึงการใช้วิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) เพื่อการออกแบบให้เครื่องจักรและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีความปลอดภัย (Safe Conditions) การให้การศึกษาอบรม (Education) แก่พนักงานเพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (Safe Actions)…

ความปลอดภัยในการทำงานกับก๊าซ

ในงานอุตสาหกรรมหลายประเภทต้องใช้ “ก๊าซ” ต่างๆ ในกระบวนการผลิตหรือส่วนประกอบ และเนื่องจาก “ก๊าซ” มีมากมายหลายชนิด และบางชนิดหากไม่มีการป้องกันในการใช้หรือจัดเก็บอย่างดีพอก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุหรือความสูญเสียที่ร้ายแรงได้ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอัคคีภัยหรืออันตรายต่อสุขภาพกรณีเกิดการรั่วไหลเข้ามาในสถานที่ทำงานหรือชุมชน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนของการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน การปฏิบัติงานกับถังก๊าซ – ก่อนการปฏิบัติงานควรอ่านฉลากและข้อมูลรายละเอียดของก๊าซก่อน – มือและเสื้อผ้าของผู้ปฏิบัติงานต้องสะอาดปราศจากคราบไขมัน จารบี และฝุ่น เพื่อป้องกันการลื่น และ…

ระยะห่างต่ำสุดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ

นที่ 21 มกราคม 2554 ได้มีการประกาศกฏกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงในราชกิจจานุเบกษา โดยหลังจากประกาศ 180 วัน กฏกระทรวงนี้จะมีผลบังคับใช้ ภายในกฏกระทรวงฉบับนี้ ที่ด้านท้าย ได้มีตารางแนบท้ายเรื่องระยะห่างในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า…

เครน เฮี๊ยบ (HIAB) คือ อะไร มาทำความรู้จักกันเถอะ

เฮี๊ยบ – Hiab เป็นเครนไฮดรอลิคชนิดพับ (Knuck Boom Crane) ทำงานด้วยระบบแรงดัน น้ำมัน ไฮโดรลิค ซึ่งเป็นเครนที่นิยมใช้ติดบนรถบรรทุก ใช้ในงานขนส่ง ขนย้ายทั่วไป เครน Hiab มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสวีเดน ประมาณกลางปี ค.ศ. 1947 ปัจจุบันเครน…

ท่อผ้าหนีไฟฉุกเฉิน (Escape Chute)

ท่อผ้าหนีไฟฉุกเฉิน หรือ Fire Escape Chute เป็นทางหนีไฟที่ติดตั้งในอาคารสูงเพื่อใช้สำหรับหนีไฟ จากด้านบนของอาคารลงมายังด้านล่างของอาคาร ท่อผ้าหนีไฟ เหมาะกับอาคารที่มีทางเข้าออกจำกัด หรือ อาคารที่ไม่สามารถติดตั้งบันไดหนีไฟได้ และด้วยความสามารถในการลำเลียงคนลงมาจากอาคารด้านบนอย่างรวดเร็ว ท่อผ้าหนีไฟจึงเหมาะที่จะใช้งานในอาคารสูงที่มีผู้คนอยู่มากมาย เช่น โรงแรม มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น ท่อผ้าหนีไฟจะทำมาจากผ้าที่มีความแข็งแรง แต่อ่อนตัว…

ปลั๊กไฟแบบSocket เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

งานก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่ผมเคยทำงานมา พบว่าปลั๊กไฟที่ใช้ในโครงการ จะเป็นปลั๊กไฟชนิด industrial socket Plug เท่านั้น ซึ่งปลั๊กไฟชนิดนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้มากขึ้น โดยการออกแบบของปลั๊ก ช่วยป้องกันอันตรายจากการที่ร่างกายจะไปสัมผัสกับส่วนที่ก่อให้เกิดไฟช็อตภายในปลั๊ก (ถ้าเป็นปลั๊กธรรมดา เอานิ้วแหย่เข้าไปได้) และเมื่อนำเต้ารับและปลั๊กไฟ ชนิดพาวเวอร์ซ็อคเก็ตปลั๊กแบบนี้ สวมเข้าด้วยกันแล้ว ก็ยังปลอดภัยในกรณีที่มีน้ำรั่วไหลมาโดนปลั๊กไฟดังกล่าว กรณีที่ไม่ได้เสียบปลั๊กด้วยกัน เต้ารับแบบนี้ก็จะมีฝาปิด ป้องกันน้ำเข้าไปในปลั๊กได้อีกด้วย

โหลดฟรี: ป้ายเตือน : “ระวังมีงานยกด้านบน”

เป็นป้ายความปลอดภัย ที่ใช้สำหรับเตือน ให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้ที่ผ่านไปยังสถานที่ทำงาน ทราบและระมัดวัง งานยกของหนัก ที่ทำอยู่ ป้ายเตือนความปลอดภัย หรือ safety sign ต่างๆ เป็นประโยชน์มากสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสัญลักษณ์สากลที่สามารถสื่อสารกันได้ทุกภาษา ในหลักสูตรอบรมก่อนเริ่มงาน จะต้องชี้แจงเรื่องป้ายสัญลักษณ์ต่างๆให้พนักงานทราบด้วย สำหรับป้ายนี้ ก็โหลดไปใช้ได้เลยนะครับ คลิ๊กที่รูป…