Safety Knowledge : ความรู้ด้านความปลอดภัย จำแนกตามลักษณะงาน

มุมของสลิงที่ต่างกัน ทำให้ประสิทธิภาพในการยกของสลิงต่างกัน

จากภาพ เป็นการประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักของสลิง ที่จะแตกต่างออกไปตามองศาของสลิงกับระดับพื้น เราจะเห็นได้ว่ายิ่งสลิงกางออกมาก (มุมภายในระหว่างสลิงกับพื้นเป็นมุมต่ำ) เท่าไร ความสามารถในการรับน้ำหนักของสลิงก็จะลดลง มุม 90 องศา สลิงจะรับน้ำหนักได้เต็มความสามารถ 100% มุม 60 องศา สลิงจะรับน้ำหนักได้ 86.5% ( สลิง 1…

อุบัติเหตุ เนื่องมาจาก การใช้เครนยกของผิดวิธี

รถเครนที่กำลังกระดก ยกท้ายขึ้น อยู่ในภาพที่ท่านเห็น ไม่ได้เป็นการแสดงผาดโผน ในวันครบรอบการประดิษฐ์เครนของโลกหรอกนะครับ แต่เป็นภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการใช้รถเครนยกของผิดวิธี โชคดีที่ไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ รถเครนคันนี้เป็นรถเครน 25 ตัน ที่ถูกต่อจิ๊บ ( fly jib boom) เพื่อเพิ่มความสูงในการยกของขึ้นไปด้านบนโครงสร้างอาคารเหล็ก เนื่องมาจากความสูงธรรมดาของเครนคันนี้ยกของขึ้นไปไม่ได้ อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการยกตู้อบลวดเชื่อมที่มีน้ำหนักไม่ถึง 100…

ประเภทการผูกสลิง ในงานยกของหนัก

1.การผูกสลิงเส้นเดียว ตามแนวดิ่ง (single vertical hitch) การผูกสลิงด้วยวิธีนี้ จะทำให้สลิงรับน้ำหนักได้เต็มความสามารถ เช่น สลิง 1 ตัน ก็สามารถใช้ยกของ 1 ตัน ได้ หากใช้วิธีการผูกสลิงแบบนี้ ( ดูสภาพสลิงด้วย ต้องไม่ชำรุด )…