Uncategorized

ลำดับการปฏิบัติงานเข้าปากไม้ด้วยเดือยหางเหยี่ยว

เตรียมเครื่องมือที่จำเป็น เลื่อยลอ, เลื่อยอก ค้อนไม้ สิ่ว ฉากตาย หรือฉากปรับมุม กบผิว, กบล้าง ตลับเมตร, ดินสอ เตรียมชิ้นงาน เตรียมชิ้นงานมา 2 ชิ้น ขนาดตามใบงานกำหนด และกำหนดให้ชิ้นที่ยาวเป็นหางเหยี่ยว ส่วนชิ้นสั้นเป็นหัวเหยี่ยว เลือกสีของไม้ให้กลมกลืนกัน ลายไม้ควรใกล้เคียงกัน…

อันตรายจากงานเชื่อมแก๊ส อันเนื่องมาจากข้อบกพร่องในการเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์

อันตรายจากงานเชื่อมแก๊ส อันเนื่องมาจากข้อบกพร่องในการเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์ มีดังนี้ 1. ไฟย้อนกลับทาง (ฺBack Fire) สาเหตุที่ทำให้ไฟย้อนกลับทาง มี 4 ประการ คือ1.1 เกิดจากความดันภายในท่อบรรจุอ๊อกซิเจน (Oxygen Cylinder) และท่อบรรจุอะเซทิลีน (Acetylene Cylinder) มีน้อย และไม่อยู่ในสภาพที่สมดุล (อย่างหนึ่งอย่างใดมาก…

อุบัติเหตุ เนื่องมาจาก การใช้เครนยกของผิดวิธี

รถเครนที่กำลังกระดก ยกท้ายขึ้น อยู่ในภาพที่ท่านเห็น ไม่ได้เป็นการแสดงผาดโผน ในวันครบรอบการประดิษฐ์เครนของโลกหรอกนะครับ แต่เป็นภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการใช้รถเครนยกของผิดวิธี โชคดีที่ไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ รถเครนคันนี้เป็นรถเครน 25 ตัน ที่ถูกต่อจิ๊บ ( fly jib boom) เพื่อเพิ่มความสูงในการยกของขึ้นไปด้านบนโครงสร้างอาคารเหล็ก เนื่องมาจากความสูงธรรมดาของเครนคันนี้ยกของขึ้นไปไม่ได้ อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการยกตู้อบลวดเชื่อมที่มีน้ำหนักไม่ถึง 100…